รีวิวไม้กอล์ฟ

เปรียบเทียบคุณภาพและเปรียบเทียบราคา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกอล์ฟและไม้กอล์ฟ สุขภาพนักกอล์ฟ

การเมื่อยล้าและระบมหลังการฝึกซ้อมกอล์ฟ

投稿日:29/10/2017 更新日:

GolfBank Tokyo

การเมื่อยล้าและระบมหลังการฝึกซ้อมกอล์ฟ

    ส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการแข่งขันอยู่ที่กลยุทธ์ของการฝึกซ้อม การวางแผนการฝึกโดยการจัดกิจกรรมกำหนดความหนัก ปริมาณงานและระยะเวลาของการพักฟื้น ที่เหมาะสมจะทำให้นักกอลฟ์ ปราศจากสภาวะการฝึกเกินและไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ แต่อย่างไรก็ตามการฝึกซ้อมแต่ละครั้งหรือแต่ละช่วงย่อมทำให้นักกอล์ฟเกิดความล้าสะสม
โดยความล้าที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากพลังงานที่ใช้ในช่วงการฝึกซ้อมลดน้อยลง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ คือ เป็นนาทีหรือชั่วโมง สามารถฟื้นคืนกลับได้เมื่อได้รับการชดเชยสารอาหารสำหรับสร้างพลังงานที่ใช้ไปได้อย่างเพียงพอ เป็นอาการที่สามารถฟื้นกลับได้ภายระยะเวลาอั้นสั้น เช่น เมื่อได้รับคาร์โบไฮเดรตสูงหลังการแข่งขันจะช่วยให้ไกลโคเจนที่ถูกใช้ไปฟื้นคืนกลับภายใน 24 ชั่วโมง แต่หากเป็นการฝึกซ้อมหรือแข่งขันอย่างหนัก เช่น การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยโปรแกรมการฝึกยกน้ำหนักที่ไม่เคยฝึกมาก่อน หรือมีการเพิ่มความหนักของการฝึก การฝึกซ้อม

    สวิงปริมาณมากกว่าที่เคยฝึกการฝึกสวิงที่เน้นพลังหรือให้ได้ระยะทางเป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ลดลง เช่น แรงในการหดตัวของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัวและความอดทนเป็นต้น โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้น หลังการฝึกผ่านไป 24 ถึง 48 ชั่วโมง
    การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นแบบระยะยาวอันเนื่องจากเกิดการเสียหายภายในเซลล์ของกล้ามเนื้อหรือมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นทั้งนี้มีอาการที่แสดงให้เห็นหรือความรู้สึกที่นักกอล์ฟรับรู้ได้คือรู้สึกเจ็บระบมที่กล้ามเนื้อ(delayed onset of muscle soreness : DOMS) ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 รูปแบบ คือ ระยะสั้นหรือทันทีทันใดหลังการฝึกซ้อม และระยะยาว คือ ภายหลัง 24-48 ชั่วโมง หากไม่ได้รับการดูแลอย่างดีจากผู้ฝึกสอนในการจัดให้เกิดความสมดุลระหว่างความหนักของการฝึกซ้อมและระยะเวลาในการพักฟื้นจะนำไปสู่ปัญหาการบาดเจ็บหรือสภาวะการฝึกเกินในที่สุด

GolfBank Tokyo

ที่มา :hotgolf

GolfBank Tokyo

-ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกอล์ฟและไม้กอล์ฟ, สุขภาพนักกอล์ฟ
-, , , ,

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

ลักษณะเล็บบอกโรคอย่างไร

ลักษณะเล็บบอกโรคอย่างไร        โรคเกือบทุกชนิดมักเกิดจากความผิดปกติของร่างกายส่ว …

วิธีการฝึกตีไกลโดยไม่ต้องเสียสมดุลของร่างกาย

วิธีการฝึกตีไกลโดยไม่ต้องเสียสมดุลของร่างกาย     จับไม้ให้เบา หลักการทางPhysics …

เล่นกอล์ฟผิดท่าระวังเอ็นหัวไหล่ขาด

เล่นกอล์ฟผิดท่าระวังเอ็นหัวไหล่ขาด Golfer shooting a golf ball     นพ. ชัชพล ธนา …

การหาจังหวะในการดีด

การหาจังหวะในการดีด     การตีไดร์เวอร์ควรตีให้มีมุมปะทะแบบเสยขึ้นเพื่อให้ลูกนั้น …

การตีลูกตามเนินเขา(Hilly Lies)

การตีลูกตามเนินเขา(Hilly Lies) การตีลูกตามเนินเขาเป็นลูกที่ยากแบบหนึ่งเช่นกัน ซึ่งจะแบ่งได้อีก4 แบบ …

GolfBank Tokyo

GolfBank Tokyo